Istoric

Învățământul artistic la Reșița are o vechime de peste 70 de ani.
În anul 1949 s-a înfiinţat Şcoala de Muzică cu ciclu elementar (cls. V – VIII) şi mediu (VIII – XI) de educaţie muzicală, continuând astfel o tradiţie începută de Steg (în perioada austro-ungară) şi UDR (în perioada interbelică).
În anul 1954 cursul mediu s-a desfiinţat rămânând numai ciclul elementar (cls. I – VIII). Această formă de învăţământ a funcţionat până în 1991, perioadă în care foarte mulţi absolvenţi au urmat acest domeniu artistic. Tot în această perioadă a funcţionat şi o clasă de Arte plastice.
În 1991 Școala de Muzică s-a transformat în Liceul de Artă, care a funcționat cu specializările Muzică și Arte plastice, cu o clasă pe nivel în ciclul liceal (cls. IX – XII). În anii următori interesul pentru învățământul vocațional artistic a sporit, astfel încât s-a ajuns la două clase pe nivel, una de muzică și cealaltă de arte plastice.

În 2005 Liceul de Artă și-a modificat numele în Liceul de Artă ,Sabin Păuța” iar în 2012 în Liceul de Arte ,Sabin Păuța”.
Liceul funcționează cu specializările muzică și arte plastice. La specializarea muzică sunt mai multe secții:
-Secția teoretică
-Instrumente ale orchestrei simfonice (vioară, violoncel, contrabas, instrumente de suflat – clarinet, oboi, flaut, fagot, trompetă )
-Pian
-Artă vocală și interpretativă (canto)
La specializarea arte plastice se studiază discipline precum Studiul formelor în desen, culoare, volum, Crochiuri, Compoziție, Elemente de perspectivă, Atelier de specialitate.
Instituția de învățământ are trei coruri : Armonia – nivel liceal, Allegretto – nivel gimnazial, PocoApoco – nivel primar.
Disciplinele de specialitate se studiază individual, la muzică, sau pe grupe, la secția teoretică și la arte plastice.
Cu excepția disciplinelor de specialitate artistică se studiază toate celelalte discipline specifice unui liceu teoretic. Elevii noștri susțin examenul de bacalaureat de tip uman, la fel ca și elevii de la liceele teoretice specializările filologie și științe sociale. În ultimii 12 ani procentul de promovare la bacalaureat a depășit de fiecare dată 80%.

Liceul are 12 săli de clasă, 3 ateliere de pictură, 1 laborator de informatică, 3 săli de studii teoretice, o sală de spectacole (sala Lira), o sală de sport, 21 cabinete de studiu muzical.
Absolvenții cu diplomă de bacalaureat urmează studii superioare, cam 50% dintre ei muzică și diverse facultăți din domeniul artelor plastice (design, arhitectură, pictură, artă fotografică, etc.) iar ceilalți alte facultăți, cum ar fi medicină, pedagogia învățământului primar și preșcolar, filologie, istorie, teologie, educație fizică și sport, agronomie, drept, etc. . Unii dintre ei revin în liceu ca și cadre didactice, mai ales ca și profesori de muzică, iar alții sunt profesori de desen, educație muzicală, educație fizică și sport sau limba și literatura română la alte școli din județul Caraș-Severin.
În anul școlar 2022 – 2023 liceul funcționează cu 74 cadre didactice, o secretară, o contabilă, o bibliotecară și un administrator și șapte angajați în sectorul nedidactic.
Liceul de Arte ,Sabin Păuța” este o unitate de învățământ unică în județul Caraș – Severin cu specializările muzică și arte plastice, care oferă o pregătire de calitate în toate domeniile, ce oferă posibilitatea de a urma studii superioare nu doar în domeniul artistic.