ANUNȚ PNRR DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A LICEULUI
>> Descarcă
CODUL DE ETICĂ
>> Descarcă
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
>> Descarcă
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
>> Descarcă
ORDIN NR. 3.800 DIN 9 MARTIE 2023
>> Descarcă
ADRESĂ INSTITUȚIA PREFECTULUI
>> Descarcă
ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 41/2016
>> Descarcă
STRUCTURĂ AN ȘCOLAR 2022-2023
>> Descarcă
PLANUL DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ
>> Descarcă
PLAN MANAGERIAL
>> Descarcă
RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITAȚII
>> Descarcă
FIȘA DE EVALUARE PROFESORI
>> Descarcă
ORDIN NR. 4183
>> Descarcă
RAPORT STARE ÎNVĂȚĂMÂNT
>> Descarcă